10/31/2005

Κеrrу Μаrіе

██ Κеrrу Μаrіе

10/30/2005

Nonsploitatie

Gijsbreght van Aemstel :
't Is Kersmis, 't klooster viert Gods vrolijcke geboort,
de hooghste feest van 't jaar; dus laet dit werreck steecken.
Nicht Machtelt, dochtme, stond voor mijne ledekant,
Bedruckt, en in dien schijn, waer in zij, bij haer leven,
dick haer hartewee te kennen plagh te geven,
Wenze in haer traenen zwom, en van geduld berooft
De handen deerlijck wrong, en 't hair trock uit heur hoofd,
De blancke borsten krabde, en scheurde 't kleed aen flarden,
En zagh begruist van stof, zoo dat ick 't nau kon harden, Noch hooren al 't gekarm, en jammerlijck misbaer,
Noch 't schelden op den graef, voor schelm, geweldenaer,
Verkrachter van een vrouw, zoo kuisch, zoo welgeboren.
Of eenigh booswicht haer mishandel en misbruicke,
Na zijn' vervloeckten lust, en zij haer oogen luicke.
Daer klom ick op een' boom, nu dor en zonder lover,
En luisterde en zagh toe, hoe 't met d'abdij verging.
Mij docht dat ick 't misbaer met beij mijn ooren ving,
En zagh, doen ick een poos verbaest had zitten proncken,
Een' dicken roock en smoock, en na den roock de voncken.
Hij blaeckte, en kreegh een koorts, en door de koortze dorst
Na haer en Aemstels bloed, en stiet eerst door de borst
Met zijn bemorste poock dan d'eene non dan d'ander.
Zij vielen over hoop, en lagen bij malkander
In 't rond, gelijck een krans van roozen wit en rood.
Doen stond Klaerisse daer bij Gozewijn, ontbloot Van menschelijcke hulp. ghij zoudze beij zien proncken,
Als bloemen op haer' steel, in eenen beemd, verdroncken
Van eenen rooden plas. d'een zuchte noch, en d'een
Vertrock het hoofd, die d'arm, en deze noch haer been.
Een ander had den geest zoo daetelijck gegeven.
De Bisschop, schoon hij stond op d'oever van zijn leven,
En toomde zich niet in van gramschap en van rouw:
Uw vader leij de hand wel eerloos aen een vrouw,
Maer zoop noit vrouwenbloed, of is daer om gelastert.
Hij trappeltze op den buick, en op 't benaeuwde hart,
Dat haer het bloed ten neus en monde uit quam gevlogen,
En zij den doodsnick gaf, en sloot die hemelsche oogen.
Hij vaert al voort, en stroit de beenen hier en daer,
En smijt de tombe in twee, en breeckt 't gewijde autaer,
En doet terstond den brand in 't dack van 't klooster steecken.
Het vier nam d'overhand, waer voor de plondraers weecken.
Wat grafstee, wat autaer, wat kerck heeft 's roovers hand
Verschoont? wat heiligdom, kappellen, kloosters, nonnen
Zijn van die klaeuwen niet geschandvleckt en geschonnen?
Op dat ick niet en rep, hoe gruwlijck de soldaet
Na'et schennen martlen durf den godgewijden staet;
Daer al de volgende eeuw met laster van zal spreecken,
En dat God streng gerecht te zijner tijd wil wreecken.
Als ick u heb den geest zien geven door uw wonden,
Mijn zoontje zonder hoofd, mijn dochterken geschonden,
En hoor al 't huis vervult met brand met moordgeschreeuw.
Het godloos basterdzaed, beweeght door geen misbaer, Dat onze nicht Klaeris van Velzen, voor 't autaer
En 't kruisbeeld, in 't gezicht haers bruidegoms, verkrachte,
En trappelde op den buick, en om den doodsnick lachte,
Zal daetlijck dezen burgh verovren al verwoed.
Ick zal mijn vrouw, mijn zaed, zien in malkanders bloed
Versticken. Haemstee zal 't in eenen beker schincken,
En dat, zoo laeuw als 't is, den vader op doen drincken:
Op dat d'ontruste geest doorwaer het ingewand,
En pijnigh voor zijn dood het los en vlot verstand.
WikipediA

10/29/2005

Dildo-liedje

De Dildo Song

【U2B】
De originele reclame film: 【U2B】
amına

10/27/2005

Jessica

██ Jessica

10/25/2005

Nicola Stapleton ~ Tepel

Nicola Stapleton ~ tepelNicola Stapleton ~ tepel

10/25/2005

Angelina Jolie

10/24/2005

Gran Canaria

⤢

10/21/2005

Petra

██ Petra

10/19/2005

Lenka

██ Lenka

10/19/2005

Beurtbalkje

WikipediA WikipediA

10/18/2005

Сheckpoint Сharlie

СС

„Boer Zoekt Vrouw”

Сheckpoint Сharlie

„Boerin Zoekt Man”

 Ik weet in de polder een huisje te staan,
omgeven door bloemen en struiken.
Daar woont er een hoer die het vaak heeft gedaan,
dat kun je van verre al ruiken.

Daar ga 'k ieder jaar met vakantie naar toe,
en als ik terugkom dan ben ik zo moe.
Want ik maai en ik zaai er zo'n beetje,
en ik neuk in het kippenhok Spleetje.

Refrein:

Kleine Spleetje uit de polder,
kind wat ben je nauw.
'k Lag te neuken op de zolder,
Oh wat kwam je gauw.
Kleine Spleetje uit de polder,
kind wat was je nauw.
Als ik strakjes klaar kom,
is mijn lul wel rauw.
Zie ook:

Filmpje: blond meisje wipt op een pik in haar nauwe kutje…

 de video-server faalt zo nu en dan… hulp-trut

Kleine Greetje uit de Polder


Ik weet in de polder een huisje te staan,
verborgen door bloemen en struiken.
Een slootje ervoor met een stoepje eraan
en vensters met roodwitte luiken.
Daar ga 'k ieder jaar met vakantie naartoe,
ik voer daar de kippen en er de koe.
Ik maai en ik zaai er zo'n beetje
en zoen in het klompenhok Greetje.

Kleine Greetje uit de polder,
kind van 't lage land,
blond van haar en blauw van ogen,
geef mij toch je hand.
Kleine Greetje uit de polder,
zeg me nu eens gauw:
als het koren rijp is,
word je dan mijn vrouw?

Want Greetje heeft mij al haar hartje beloofd,
maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn.
Toen vroeg ik haar weer maar ze schudde haar hoofd,
nu moest eerst de rogge gezaaid zijn.
Toen had ze geen tijd want toen werd er gehooid,
toen moesten de piepers zo nodig gerooid.
Een koe werd mama, dus had Greetje
geen tijd om te trouwen, dat weet je.

Kleine Greetje uit de polder,
kind van 't lage land,
blond van haar en blauw van ogen,
geef mij toch je hand.
Kleine Greetje uit de polder,
zeg me nu eens gauw:
als het koren rijp is,
word je dan mijn vrouw?

Ik werd boos, kwaad en nijdig en ging naar haar toe,
en zou haar eens duidelijk bevelen
dat hooien noch rooien noch lot van de koe
mij langer een ziertje kon schelen.
Ik kwam bij het slootje met 't stoepje eraan
en bleef op de brug vol verbijstering staan.
Ik mocht er niet binnen, want weet je,
er was mond- en klauwzeer bij Greetje.

Kleine Greetje uit de polder,
kind van 't lage land,
blond van haar en blauw van ogen,
geef mij toch je hand.
Kleine Greetje uit de polder,
zeg me nu eens gauw:
als het koren rijp is,
word je dan mijn vrouw?

【Eddy Christiani (1950)】

10/18/2005

Marie

██ Marie

10/18/2005

Hanna

██ Hanna
Hana

10/18/2005

Beate Naakt

☼ Beate

⤢

10/18/2005

Ina

██ Ina

10/17/2005

Calculator Schrift

Letter: BEGghILOSZ
Cijfer: 8396417052
WikiPediA】 Voorbeeldje: 6317

10/17/2005

Ganna

██ Ganna

10/16/2005

Helena

██ Helena

10/16/2005

Eleina

██ Eleina

10/12/2005

Famke Janssen

Famke Janssen TV Gids

10/08/2005

Yoik

Hedningarna

Mari Boine Persen:

LP „Gula Gula” uit 1989

  1. (Chilluminati Mix)
<H1>Het wordt tÿd dat u een nieuwe webbrowser installeert!</H1> = Download ← click your right mouse button to download the .MP3-file…

⤢

10/06/2005

Zonsverduistering

【PhotoBucket】

10/03/2005

Waterval

【PhotoBucket】

10/03/2005

IJskristallen

【PhotoBucket】
Nieuwere posts ◄┘Terug ⌂ Oudere posts

Translate|Vertaal:

Volgers:

Archief


Locations of visitors to this page
eXTReMe Tracker
Sexy Naked Blogs Personal Blogs BlogRankers.com