8/12/2008

Koran

Maar [dat geldt] niet voor de toegewijde dienaren van God. Zij zijn het voor wie er een vastgestelde voorziening is: vruchten; en zij worden geëerd in de tuinen van de gelukzaligheid; op rustbanken zitten zij tegenover elkaar, terwijl een drinkbeker bij hen wordt rondgegeven [waarin een drank is] uit een bron, die helderwit is en aangenaam voor de drinkers, zonder iets schadelijks erin en waarvan zij niet beneveld raken. En bij hen zijn gezellinnen maagden met grote donkere ogen, kuis als goed bewaarde struisvogeleieren. Koran 37:40~49 De godvrezenden zullen op een betrouwbare plaats zijn, te midden van tuinen en bronnen. Zij kleden zich met zijde en brokaat en zij zitten tegenover elkaar. Zo is het! En Wij geven hun gezellinnen maagden met grote donkere ogen ten huwelijk. Zij kunnen daarin veilig om allerlei vruchten vragen. Koran 44:51~55 Maar de godvrezenden zullen in tuinen en in gelukzaligheid zijn, blij met wat hun Heer hun geeft. En hun Heer beschermt hen tegen de bestraffing van de hel. "Eet en drinkt met genoegen [als beloning] voor wat jullie gedaan hebbent. Achterovergeleund op in rijen gezette rustbedden. En Wij geven hun gezellinnen maagden met grote donkere ogen ten huwelijk. Koran 52:17~20 Daarbij zijn er gezellinnen maagden met afgewende blikken die voorheen door mensen noch djinn waren aangeraakt. Welke weldaden van jullie beider Heer loochenen jullie dan? Alsof zij Maagden gelijk saffieren en koralen zijn. Welke weldaden van jullie beider Heer loochenen jullie dan? Koran 55:56~59
David Bowie – „Ashes To Ashes”
David Bowie – „Ashes To Ashes”
Wanneer de aarde hevig door elkaar wordt geschud en de bergen geheel worden verbrijzeld en dan verspreid stof worden, dan zullen jullie er in drie groepen zijn: Zij dan die aan de rechterkant staan? Wie zijn zij die aan de rechterkant staan? En zij die aan de sinistere kant staan? Wie zijn zij die aan de sinistere kant staan? Maar de eerstgekomenen zijn het eerst gekomen; zij zijn het die in de nabijheid [van God] zijn gebracht, in de tuinen van de gelukzaligheid: een groep van hen die er eertijds waren en weinig van hen die er later waren, op rustbanken met inlegwerk, waarop zij tegenover elkaar zittend achteroverleunen. Bij hen gaan altijd jong blijvende jongelingen rond met bekers en kruiken en een drinkbeker [waarin een drank is] uit een bron, waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en waarvan zij niet beneveld raken, en vruchten die zij voor zich uitkiezen en vlees van gevogelte, wat zij maar begeren. En er zijn gezellinnen maagden met grote donkere ogen, die als welbewaarde parels zijn. Als beloning voor wat zij gedaan hebben. Zij horen er geen onzinnig geklets noch verleiding tot zonde, alleen maar het gezegde: vrede, vrede! En zij die rechts staan? wie zijn zij die rechts staan? Te midden van lotusbomen zonder doornen zijn zij, en opeengepakte bananen, uitgestrekte schaduw, vrij stromend water en veel vruchten, zonder ophouden en niet onbereikbaar, op verhoogde rustbedden. Wij hebben haar laten ontstaan. En Wij hebben haar tot maagden gemaakt, als vurig beminnende even oude gezellinnen voor hen die rechts staan: een groep van hen die er eertijds waren en weinig van hen die er later waren. Koran 56:4~40 Maar voor de godvrezenden is er een triomf, boomgaarden en wijnstokken, rondborstige gezellinnen maagden die even oud zijn: een waarlijk overvloeiende beker. Koran 78:31~34

Nog geen opmerkingen.

Een reactie posten:

Nieuwere post ◄┘Terug ⌂ Oudere post

Translate|Vertaal:

Volgers:

Archief


Locations of visitors to this page
eXTReMe Tracker
Sexy Naked Blogs Personal Blogs BlogRankers.com