10/03/2009

Yab Yum

Wegens dreigend Champagne-tekort gesloten

(de Chinezen kopen alle voorraad op)YouTube clipYab Yum

Green Door

【website】

⤢

3 Opmerkingen:

Anoniem zei

Vanmorgen vond het vervolg van het kort-geding plaats dat Devagarden BV/de heer H. Vittali tegen de Gemeente had aangespannen inzake het voornemen van de Gemeente om het etablissement waarin Yab Yum gevestigd is te sluiten. De Gemeente zegt tot dit besluit te zijn gekomen na een advies van het Bureau Bibob. Devagarden BV vroeg in dit kort-geding om het besluit van de Gemeente om Yab Yum te sluiten op te schorten totdat er in rechte over deze zaak is beslist. Naar het oordeel van Devagarden BV is er namelijk geen enkel redelijk spoedeisend belang van de Gemeente om vooruitlopend op een inhoudelijke beslissing op deze zaak tot sluiting over te gaan. Naar het oordeel van Devagarden BV is het besluit van de Gemeente ook nog eens onrechtmatig. De wet Bibob gaat weliswaar ver, maar ook deze wet kent, zelfs voor de Gemeente, regels. Aan deze regels moet ook de Gemeente voldoen, wil men tot sluiting van het etablissement kunnen overgaan. Deze regels gelden zeker wanneer de aanvrager, Devagarden BV/de heer Vittali ook volgens de Gemeente "brandschoon" is. Dit is - en dat stelt de Gemeente - anders voor wat betreft twee werknemers die bij Devagarden BV in dienst waren. De dienstbetrekking met deze personen is direct nadat bekend was hoe de Gemeente over deze personen dacht, geschorst en inmiddels zelfs beëindigd.Vanmorgen heeft Devagarden BV tijdens de zitting tot haar grote verbazing kennis genomen van het gemak, waarmee de drie Gemeentejuristen bepaalde stellingen ongestraft als feitelijk waar verkondigen. Als gevolg hiervan verschenen direct na de zitting persberichten als "Yab Yum in handen van Hells Angels" en "Hells Angels runnen Yab Yum". Dit is pertinent onjuist. Elke feitelijke grondslag ontbreekt hier ook voor. Aantoonbaar is dat Devagarden BV de eigenaar is van het etablissement en niemand anders dan Devagarden BV met als enig (uiteindelijk) aandeelhouder, de heer Vittali. haar komen ook alle inkomsten - en ook dit is aantoonbaar - toe en niemand anders. Dividenden welke in het verleden zijn uitgekeerd, zijn ook alleen maar door de aandeelhouder, heer Vittali, en door niemand anders genoten. Dit zou anders zijn indien, zoals de drie Gemeentejuristen vanmorgen suggereerden, de zaak feitelijk in handen is van de Hells Angels. Deze zouden de zaak volgens de Gemeente in 1999 ook nog eens via afpersing en bedreiging in handen hebben kregen. Het laatste is ook pertinent onjuist, zoals de vorige eigenaar al enige malen publiekelijk heeft verklaard. Devagarden BV/de heer Vittali voelt zich door deze hele gang van zaken dan ook nogal in haar naam en reputatie geschaad. Tot op heden heeft Devagarden BV/de heer Vittali bewust niet in de pers over deze zaak uitlatingen gedaan. Devagarden BV/de heer Vittali vertrouwt er namelijk op dat het Nederlandse rechtsbestel nog functioneert. De uitlatingen die er vanmorgen gedaan werden, gaan haar echter te ver. Devagarden BV/de heer Vittali behoudt zich in deze zaak dan ook alle rechten jegens de Gemeente voor, zoals Devagarden BV/de heer Vittali ook haar rechten voorbehoudt voor de wijze waarop de drie Gemeentejuristen tijdens de zitting allerlei informatie, welke hen in het kader van de Bibob vertrouwelijk is medegedeeld, publiekelijk hebben gemaakt. Naar het oordeel van Devagarden BV/de heer Vittali, zijn door hen hieruit niet alleen onjuiste conclusies getrokken maar hebben deze drie Gemeentejuristen door deze informatie te openbaren ook hun geheimhoudingsplicht geschonden. Dat is in principe strafbaar. Devagarden BV/de heer Vittali overwegen dan ook hiervan bij de strafrechter aangifte te doen.Devagarden BV/De heer H. Vittali

Telegraaf zei

Het was de meeste exclusieve én de meest tot de verbeelding sprekende seksclub. Yab Yum, het bordeel van Theo Heuft aan de hoofdstedelijke Singel, vertegenwoordigde de top in Nederland.

Telegraaf zei

Theo Heuft, de bekendste bordeelhouder van Nederland, raakte tien jaar geleden zijn levenswerk kwijt aan een stel gewetenloze criminelen. In zijn boek vertelt hij openhartig hoe dat ging.

Een reactie posten:

Nieuwere post ◄┘Terug ⌂ Oudere post

Translate|Vertaal:

Volgers:

Archief


Locations of visitors to this page
eXTReMe Tracker
Sexy Naked Blogs Personal Blogs BlogRankers.com