12/21/2008

Verpleegster & Patiënt

Een verpleegstertje met hele trekt een patiënt af om het zaad te verzamelen – in haar !

Libra Fleur

Afgepeigerde en gedemoraliseerde verpleegkundigen werken liever als dan in de afbrokkelende ziekenhuizen van Queensland () zegt een voormalige gediplomeerde verpleegkundige. „We kunnen niet langer werken in zo'n onderbezette en stressvolle omgeving” zei ze. De moeder van twee kinderen met 10 jaar ervaring als verpleegkundige, die alleen bekend wilde worden als Jenna, heeft verteld hoe zij en ten minste vier van haar collega's een nieuwe baan hebben gevonden door te werken in . „Ik was overwerkt, slecht betaald en een fout zou kunnen leiden tot een aanklacht als ik een overlijden zou veroorzaken. Ik kwam tot de conclusie het tekort aan gediplomeerde verpleegsters niet mijn probleem is maar dat het mijn verantwoordelijkheid is om mezelf te beschermen tegen burn-out en tegen de gevolgen van het maken van een dodelijke vergissing.” Assistent-secretaresse Beth Mohle van de Queensland Verpleegkundigen Bond zei dat de bond ervan op de hoogte was dat verpleegkundigen het systeem hadden verlaten als gevolg van werkdruk en burn-out en dat de frustraties een recordhoogte bereikt hebben. „Een vorig jaar gehouden onderzoek naar de mening van verpleegkundigen maakte duidelijk dat de meeste verpleegkundigen liefde hebben voor de verpleging maar hun baan haten” zei ze. „Er is het gespannen gevoel bij verpleegkundigen dat ze niet de kwaliteit kunnen leveren in de verpleging die ze graag willen.” Ze zei dat op basis van voorspellingen van de demografische groei Queensland 16000 extra gediplomeerde verpleegkundigen in de privé, publieke en ouderenzorg sectoren nodig zal hebben in 2014. „Queensland loopt al achter ten opzichte van de rest van Australië in termen van aantallen gediplomeerde verpleegkundigen en is oververtegenwoordigd in de ongediplomeerde assistent-verpleegkundigen categorie” verklaarde mevrouw Mohle. „Van de 16100 verpleegkundige assistenten in Australië in 2006, had Queensland een imposante 7300, ofwel bijna 50%. Dit wijst op een ernstig tekort van vaardigheden, evenals een numeriek probleem, binnen de Queensland verpleegkundig personeel.” Het QNU onderzoek bracht ook aan het licht dat 45% van de verpleegkundigen geweld had ervaren op het werk, vooral in de publieke en de ouderenzorg sectoren. Jenna meldde dat geweld was meer probleem in ziekenhuizen is dan in de seksindustrie. „De veiligheid (in het bordeel) is geweldig. We hebben buzzers in onze kamer, op verzoek zijn er zijn armbanden als je een beetje achterdochtig wordt bij een klant.” Jenna zei dat ze zeer ver was gegaan in het voor haar familie verbergen van haar nieuwe betrekking. „Ik ga in mijn verpleegster uniform naar mijn werk en draag ook mijn ziekenhuis-ID. Maar voor ik aan de slag ga kleed ik mij om. Er zijn een paar anderen die hetzelfde doen” zei ze. Minister van Gezondheidszorg Stephen Robertson zei dat het teleurstellend was dat sommige gediplomeerde verpleegsters op zoek waren naar alternatieve loopbaan. „Queensland verpleegkundigen behoren nu tot de hoogstbetaalden in Australië, profiterend van 26% loonsverhoging sinds 2006” zei hij. „Dit is een van de factoren die heeft bijgedragen tot de aanstelling van 5834 extra verpleegkundigen sinds juni 2005.” Jenna wees op de ‚kleine pauzeerruimten’ voor de verpleegkundigen en het gebrek aan erkenning. „Na de bomontploffing op Bali behandelde de brandwonden-eenheid van de Royal Brisbane and Women's Hospital vele extra patiënten. Uiteindelijk kreeg de arts een prijs. De verpleegkundigen kregen niks” zei ze. Ze onthulde ook hoe artsen op de RBWH verpleegkundigen ‚Libra Fleurs’ noemden – omdat zij vonden dat de bloemmotiefjes op hun uniformen op tampon dozen leken. Maar de heer Robertson verklaarde dat de regering gezorgd had voor een ‚veilige en ondersteunende werkomgeving voor verpleegkundigen’. „We zullen daar aan blijven werken… om ons te verzekeren van een stevig verpleegkundigenbestand, uitgerust om Queenslanders de eerste klasse gezondheidszorg te geven die ze verwachten en verdienen” zei hij.

⤢

Nog geen opmerkingen.

Een reactie posten:

Nieuwere post ◄┘Terug ⌂ Oudere post

Translate|Vertaal:

Volgers:

Recent Visitors

Archief


Locations of visitors to this page
eXTReMe Tracker
Sexy Naked Blogs Personal Blogs BlogRankers.com